Kveld i museet
Foto: Ingvil Skeie Ljones

Kveld i museet

Når:
Kvar:
Hauge-senteret
Vaksen
Fri

Ein mørk haustkveld opnar vi dørene for publikum og byd på ein varmande drykk i koppen. Vi syner fram skjulte skattar frå utstillinga og Hauges boksamling, og medarbeidarane ved Hauge-senteret presenterer utvalde favorittar blant bøkene i museumsbutikken.