Om Arne Garborg

(1921)

 

Av Peter Hognestad

 

Arne Garborg hev synt meg kor herleg Jæren er. Han hev ført meg inn i sjeledjup der tanke og hjarta tevlar um magti. Han hev drive meg til aa granska djupare kva bibelsk kristendom er.

 


Frå "Kjende menn um Garborg". For Bygd og By. Nr. 2. Sundag 23. januar 1921. 10.aarg. s. 26. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad