1831 Optegnelser

Januar
Et Snelag, som hos os var over to Alen, og hvad der var mærkeligst, næsten Alt nedlagt paa et Døgn (d. 23. Dec. 1830). Julen havde hidtil været meget rolig, da man kun med største Anstrengelse paa Skider eller Tryger kunde komme fra Gaard til Gaard, og da Prædiken ei kunde holdes ved mere end een Kirke. Ellers begyndte Januar med ganske mildt Veir.
 
Febr .og Marts
Meget streng Vinter.
 
April
Mildt Tøveir. Jorden blev snart fri for Sne og Tæle.
 
Mai
Efterat Kornet var saaet og begyndte at spire, faldt et Snelag, som skjulte Marken i to Uger.
 
Juni  og Juli  til den 19.
En brændende Hede og Tørke, hvis Mage forsikkredes for umindelig, vedvarede uafbrudt. Paa alle tørre Steder afbrændte Græsset, og Marken var saa gjennemtør, at paa adskillige Steder, hvor man havde havt Kullmiler, afbrændte hele Strækninger af Skov eller Mossemark i Nærheden. Juli 10. Været ved Bispevisitats i Volden, adskillige Forandringer i Skolevæsenet.
 
August, 5., 6. og 7.
Overmaade stærk Varme. Det øvrige af Aug. tørt og mildt. Den 6. Aug. paa Øren med Ansøgning om det nye Skole-Distrikt i Ørsten.
 
Sept
Afvekslende Veir. Kornet betimelig indfaaet. D. 2. Sept. sammesteds [paa Øren] til Examinering i samme Anledning. Den 26. s. M. afreist og d. 27. ankommet til Raftenæs til Examinering. Den 28. færdig og hjemreist.
 
Den 17. Okt. reist til Folstaddalen til den første Skolegang. Okt. 23. (Søndag). En haard Storm, hvorpaa fulgte en meget stærk Regn.
 
Den 1. Nov .paa Thinget paa Egseth for at give Formynder-Afkald til John KnudsenEgseth. Kurator: Sjur Halkjeldsvig. 8. Snefald. 13. (en Søndag). Efter en blid Morgen en forskrækkelig Dag med Storm og Snedrev. Paa denne Dag forulykkedes en Kirkebaad fra Sætre i Volden med 15 Mennesker, hvoraf kun 1 blev reddet. Sidste Halvdel af Nov. meget stærk Kulde.
 
Dec
10. - 16. Tøveir. 20. Hjemreist fra Brudevold. Julen. Bar Mark og saare mildt Veir.
 
-
Merknader Reidar Djupedal:
- Formynder-Afkald] I. Aa. fekk utbetalt farsarven sin, sjå Optegnelser over Vinding og Udgift [1842].
- Jon Knutson Eikset (Egset), frå Frøland, hadde vore ute i krigen 1807, bonde på Øvre-Eikset.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009