1862 juli-september

Juli
1. Færdig med Sætningslæren.
3. Ordning af Optegnelser.
4. Faaet G. N. Homiliebog, og Aars G. N. Grammatik. Betalt (til OldskriftSelskabet) 1 dl.
5. Brev til Throndsen om Grammatiken. Læst Homiliebogen.
7. Afsendt Brev.
8. Optegnelser af Homiliebogen.
10. Optegnelser af Homiliebogen.
12. Sluttet Optegn.
14. Brev til Ivar Skogøy (Aasen). Femte Hefte af Munchs Historie, 60 s. Frisk
15. Optegn. til Gram.
17. Optegn. af G. N. Hos Jensen. Værk i en Arm.
18. Brev fra Videnskabsselskabeti Trondhjem. Megen Værk i den venstre Arm.
19. Endda Værk i Armen.
20. Hos Andersen. Endda Gigt.
22. Optegn. af Grimm.
23. Friskere. For Wackernagels Glossar, 96.
24. Faaet Beauvois Contes populaires.Oversat tydske Anekdotertil Dølen.
26. En Klar Dag. Første Søbad.
27. I det engelske Kapel. Brand ved Kontraskjæret.
28. Optegnelser om Landsmaalet.
29. Fuldkommen frisk. Faaet Dølen.
31. Essays and Reviews, 44 s. Skrift og Umskrift i Landsmaalet. 36.
 
August
1. Optegn. af Grimms Grammatik.
5. Nyt Udkast til Fortalen.
7. Vedholdt.
9. Korrektur paa Dølen. Kongen kommen.
10. Fredriksborg: Komedie.
12. Fortalen.
14. Klingenberg(Pantomime).
16. Korrektur paa Dølen (Justedalsbreden). Varmt.
19. Vedholdt med Fortalen. To Billeder, 96; siden to: 64.
21. Korrektur.
23. Færdig med Udkasttil Fortalen. Meltzers Smaabilleder, 72 s. Faaet "Skrift og Umskrift".
24. Læst Slutningenaf Essays.
26. Begyndt Udkast til Slutningsstykket. Besøg af Hr. Thesen.
28. Vedholdt med Fortalen.
29. Til Thesen for Ordsamling, 15 dl. To Billeder, 46 s.
30. Korrektur paa Dølen.
31. Mange Besøg.
 
September
1. Udkast til Slutningsstykket i Grammatiken.
6. Seet paa de engelske Krigsskibe. Færdig med Stykket om Ordforradet (i Udkast).
8. Hos Sundt. Varmt Veir, godt Søbad.
9. Brev fra Hr. Kobberstad.
10. Besøg af Underofficererne Aarflot m. fl.
11. Til Værtinden 5 dl. Søbad.
12. Kongen reist, megen Stads og Skydning.
13. Færdig med Udkastet om Landssproget. De engelske Skibe reiste.
14. Hos Andersen.
15.Til Vertinden 10 (før 5).
16. Skrevet: Um Folkasegner paa Island (til Dølen). Besøg af Fritzner.
18. Besøg af Feragen. Ordning af Dialektlæren. Korrektur.
20. Færdig med Plan til Dialektlæren.
21. Paa Ladegaardsøen og hos Krognæs.
22. Brev til Hr. Kobberstad. Reenskrivning af Dialektlæren. Kulde.
23. Besøg af Aarflot.
25. Meget koldt.
27. Brev fra Jon Aasen.
28. Mange Besøg. Talt med Løken.
30. Færdig med Dialektlæren (§ 375). Ogsaa denne Maaned meget frisk.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Gammel norsk Homiliebog», Chra. [1862-]64 (203).
- J. Aars: «Oldnorsk Formlære», Kra. 1862 (106).
- Brev til Throndsen] kladd til dette brevet har eg ikkje funne.
- E. Beauvois: «Contes populaires», Paris 1862 (937).
- «Essays and Reviews», Lpz. u. å. 1444).
- [Aasta Hansteen:] «Skrift og Umskrift i Landsmaalet», Kra. 1862 (243).
- H. Meltzer: «Smaabilleder», Chra. 1862 (1329).
- Krigsskibe] sjå Y. Nielsen: «Erindringer», Kra. 1910, s. 249.
- Underofficererne Aarflot m. fl.]  Sivert Aarflot, frå Ørsta, son til Amund og Berte Canutte Aarflot, gift til garden Brautaset i Ørsta. Han skreiv 12. aug. 1888 til I. Aa. i eit privat ærend. Dotter hans var Berte Aarflot (sjå dagbok, 7.7.1890).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009