1869 oktober-desember

Oktober
1.Paa Bibliotheket laant Jamiesons Dictionary, andet Bind (1. ude).
2. Færdig med Heftet 135 (til Vaal). Paulsons Læsebog 30.
3. Gaaet meget.
4. Klarveir.
5. Møde hos mig af Unger, Nilsen, Ross, Krog, Blix (om en Æventyrsamling).
6. Ordet "ved".
7. Faaet Islendingabok fra Möbius. Hos Andersen.
8. Forsinket i Arbeidet. Til Unger med Bøhns Visebog. Til Caroline ellerVærtinden 2 dl. (Siden paastaaet at være Fusk).
9. Færdig med Heftet 136 (til vega).
10. Meget vakkert Veir. Besøg af Daae (Solnor). Siden hos Ross.
 11. Faaet Deutsche Monatsnamen fra Weinhold. Hos Unger.
12. Fremdeles mildt Veir.
13. Ordet "vel".
14. Talt med Frettem.
16. Færdig med Heftet 137 (til Venda).
17. Kulde, Snee i Høiderne. Hos Nielsen og Johannes [Velle].
18. Ordet "vera". Til Vertinden 15 dl (forhen franarret 2 dl, s. 8. Okt.).
19. Ordet "verda". Andet Hefte af Codex Frisianus, betalt for to Hefter 1 dl.
20. Naaet Side 3300 (verda). Frosset meget.
21. Paa Bibliotheket: Pfeiffers Germania, 12. Aarg.
22. Lidt mildere.
23. Færdig med Heftet 138 (til Vestersida). Boyes Peder Paars 55 s.
24. Ingensteds inde.
25. Besøg hos Unger.
26. Søleveir. Klingenberg: Hestekomedie [Circus].
27. Regn og Slud. Knivslibning hos Ringvold 12.
29. Ordet "vilja".
30. Færdig med Heftet 139 (til vill). Faaet "Kein H¸sung" og Frehses Wörterbuch, tils. 1 dl, 8.
31. I Kirken: Berg. Hos Johannes [Velle]. I de sidste Dage frossen Mark, men ellers taaleligt med Kulden. 
 
November
1.Kjøligt med Solskin.
2. Snee.
3. Ordet "vinna".
4. Møde hos mig af Unger, Blix, Ross, Nilsen, Berner, Krog (om Bøhns Visebog).
5. Stor Kulde (5 Gr.).
6. Færdig med Heftet 140 (til Vit).
7. Inde hos Andersen.
8. Paa Bibl. Pfeiffers Germania, 13. Aarg. Hos Ross.
9. Mildere.
11. Hos Sekretær Holst med Læsebogen i G. Norsk (at sende til London).
12. Stort Sneefald.
13. Færdig med Heftet 141 (til Vreita).
14. Forhandlinger med Bøhn, Blix og Nilsen (om en Visebog).
15. Ondt i Halsen. Hos Karoles [Velle].
16. Krim.
17. Færdig med V (3399). Tøveir og Bløde.
18. Naaet Side 3400 (Ydde). Forkjølelse (Krim).
19. Usædvanligt Krim. Papir 16.
20. Færdig med Heftet 142 (til yttarste).
21. I Nyekirken: Hansen.
23. Færdig med Y (3415) og begyndt paa Æ.
24. Dunkelt Veir.
25. Slemt med Krim.
26. Færdig med Æ (3427) og begyndt paa Ø.
27. Færdig med Heftet 143 (til Øltrøyta). Krim og Hovedværk. Lys 24.
28. Kulde. Hos Karoles [Velle] og Johannes [Velle].
29. Paa Bibliotheket med Germania; intet tilbage. Brev fra Hjorth (om Navnet Ogne). Kjøbt en Kniv 32 s.
30. Kold Vind. Lidt Iis paa Søen. Klingenberg, Fyrværk. Den sidste Deel af Maaneden temmelig kold. 
 
December
1.Begyndt med "Øy". Hansen i Strandg.: 6. Aqv: 36.
2. Kold Vind.
3. Faaet: Ein Soge-Bundel. Inde hos Ross.
4. Færdig med Ø (Side 3453). Dermed Slut. Tobak 16,8; Kaf. 6; Tykjer 6.
5. Forrige Dag sluttet Ordbogen.
6. Ordning af Optegnelser. Hos Holst faaet: Thomas Saga. Inde hos Unger.
8. Anmærkningertil V og følgende Bogstaver. Et Bad 12.
9. Ordning af Ord til Efterspørgsel. Norske Magasin (3,3).
10. Vedholdt.
11. Mørkt Veir.
12. Hos Johannes [Velle].
13. Storm og Regn. Besøg af P. Bø med en Ordsamling fra Gausdal.
14. Storm. Ord fra Gausdal.
16. Begyndt Indførelse for sidste Aar i Tillæg til Ordbogen. Hos Bennett: Cassels Almanack; Penny Alm. Klingenberg.
17. Kulde. Til Pigen 1 dl.
19. Snee og Regn.
20. Fortsat Indførelse af Tillæg. Besøg af Vinje med Brev fra Grieg og et Manuskr. (Markus). Fotografie-Billeder (6): 60.
21. Sundts Bog om Reenslighed, 96.
22. Ordning af Ord for dette Aar.
24. Faaet "Svein og Gudveig" fra Krohn.
25. I Kirken: Essendrup. Hos Karoles [Velle].
26. Læst i Thomas Saga.
27. Stor Kulde. Talt med Løkke.
28. Større Kulde (til 16 C.). Ny Tobakspung.
29. Ny Skindhue 5 dl, 60.
30. Lidt mildere. Nye Fotografie-Billeder (6): 60 s.
31. Whitakers Almanack 30. Almanak 6. Tiggere 12. To Stereoskopbilleder 50. Afvexlende Snee, Tøveir og Frost; forhen en meget kold Juul. Næste Dag eftersyn af Bh. = 255‑60.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. Jamieson: «Dictionary of the Scottish lan­guage», Edinb. 1867 (460).
- «Isländerbuch», ved Th. Mobius, Lpz. 1869 (172).
- Frettem] Torstein G. Fretheim.
- F. Reuter: «Kein Hüsung», Wismar 1869 (1539).
- Fr. Frehse: «Wörterbuch zu F. Reuter's sämmtlichen Werken», Wismar 1867 (413).
- Johan Kr. Berg (1832-99), kapellan, seinare spr. i Aker.
- Ditlev Emil Gottfried Hansen (1813-1901), 1867 prest ved «Trefoldighedskirken», seinare ved domkyrkja.
- [Hans Ross:] «Ein Soge-Bundel», Chra. 1869 (955).
- «Thomas saga erkibyskups», utg. C. R. Unger, Chra. 1869 (225).
- «Penny Almanack», Lond. 1869 (2035).
- E. Sundt: «Om Renlighedstellet», Chra. 1869 (764).
- H. Krohn: «Svein og Gudveig», Bg. 1869 (1321).
- J. Whitacker: «Almanack», Lond. 1868 ff. (2091-94).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009