1879 oktober-desember

Oktober
1. To Gange Begjæring om Laan fra H. Blichfeldt.
2. Færdig med L (S. 128). Valgdag i Byen (Valgmænd).
3. Paa Biblioth. Lower's Surnames. Atter Regn.
4. Til Hr. Holm atter 30 Kr.
5. Til Frogner. Besøg af Barstad og Bjørdal. Klingenberg: Koncert (af svenske Damer). Uro af Gjæstebud i Gaarden.
6. Lidet sovet for Støi.
7. Koldt. Klingenberg (Webbs Selskab).
8. Vakkert Veir.
9. Haandlexikon, 5. Hefte. Thingvalg for Byen.
10. Besværlig Skrivning.
11. Færdig med M (S. 140).
12. I Tøien og hos Hølaas.
13. Brev fra Jon Aarflot med 80 Kr. (Laan). Inde hos O. Hansen (Eichwalds Ordsprog). Talt med Jf. Zwilgmeyer. Storm.
14. Besøg af Mikkelsen fra Aalesund. Siden A. Hovden, atter laant ham 30 Kr.
15. Frostnat.
16. Færdig med N (S. 146). Lange Besøg af Egeland. Dygtig koldt. Klingenberg (Onkel Job).
17. Nyt Besøg af Mikkelsen fra Aalesund; maattet laane ham 30 Kr. Regn.
18. Besøg af Dr. Sauerwein paa Hjemreise.
19. Atter Regn. Hos J. Velle. I de sidste Dage ideligt Overhæng af Egeland.
20. Hos Unger.
21. Besøg af Fladseth fra Romsdal; maattet laane ham 50 Kr. Kulde.
22. Besøg af Nils Brudevold. Faaet med Folkevennen: Vor Tids geogr. Opdagelser.
23. Inde hos Hansen.
24. Brev fra Klingenberg i Drammen (om et Navn). Atter Fladseth, men fik intet. Meget Regn.
25. Mau (14. H.). Besøg af Fru Belsheim.
26. Hos Belsheim. Stærkt Krim.
27. Brev til Toldkass. Klingenberg. Seet paa Værelser i Holbergsgade.
28. Mørkt Veir. Møllerg. Theater: Den skjønne Helene.
29. Besøg af A. Hovden.
30. Hos Belsheim, siden Hansen.
31. Nye Filtsko. Atter Regn og mørkt Veir. 
 
November
1. Færdig med R (S. 163). Endda Krim.
2. I Johanneskirken: Hesselberg. Besøg af A. Hovden. Frokost.
3. Inde hos Zwilgmeyer. Besøg af O. Sommer.
4. Inde hos Unger.
5. Talt med Kobberstad.
6. Besøg af Fru Bertheaus Søster. Inde hos Hansen. Elisabetta (Text).
7. Atter hos Fru Bertheau. Siden hos Unger.  Faaet Maurers: Die Sprachbewegung in Norwegen.
8. Forgjæves ønsket at høre Ristori. Afsagt Værelset hos Fru Bertheau. Besøg af Garborg, overladt ham 100 Kr. (til senere). Siden Hølaas med Manuskript fra Jon Lie.
9. Klingenberg (Mumbo; Blixt och Dunder; Onzalo's Selskab).
10. Langt Besøg af Holme fra Nfj. Inde hos O. Hansen. Møie med et Laas.
11. Gjennemsyn af Jon Lie's Digte. Siden hos Blix.
12. Hos Revisor Johnsen (Stykke om Dverge). Til Enken Petersen laant 5 Kr. Besøg af Garborg; atterfaaet 50 Kr. (af de 100).
13. Større Kulde.
14. Faaet det trondhjemske SelskabsSkrifter for 1878. Hos Belsheim.
15. Hood's Comic Annual: 30. Mau (15. H.): 30. Stærk Kulde.
16. Til Frogner.
17. Sludføre.
18. Besøg af A. Hovden, laant ham 20 Kr. Ogsaa Besøg af Belsheim.
19. Faaet: "Svenska Landsmålen", af Lundell og fl. Klingenberg (Mumbo, Onzalo, Pizarello). Mørkt Veir, saar i et Øie.
20. Mørke og Søleføre. Besøg af Belsheim.
21. Besøg af Blix. Mørkt.
22. Besøg af H. Blichfeldt, atter maattet laane ham 100 Kr. Almanach de l'illustration.
23. Hos Hølaas.
24. Atter Frost. Laant Md. Holm 1 Kr. Besøg af O. Hansen.
25. Besøg af Belsheim.
26. I Gamlebyen.
28. Stivhed i den ene Kjæve.
29. Noget bedre.
30. Stigende Kulde. Besøg af Belsheim. Forhen længe mildt Veir.
 
December
1. I Mallings Boghandel faaet som Honorar 50 dl (200 Kr.). Sagn fra Nordland af Nikolaisen 30 s. Lys 24. Stærk Kulde.
2. En Bog Papir 15. Nyt Blæk. Besøg af en Skuespillerinde (Jf. Andersen?). Stor Kulde (15 Gr.).
3. Opgjør med Holm; Kvittering til 15. Dec. for 173 Kr. Nyt Forskud 100 Kr. med Kvittering til 15. Jan. Stigende Kulde.
4. Brev til L. Daae. Vedvarende Kulde.
5. Stadigt Veir.
6. Maus Ordsprog 16. Hefte (sidste): 48.
7. I Tref. Kirke: Blom. Sygelig af Frost.
8. Hos Ringvold; siden hos O. Hansen. Faaet Bangs Völuspá &c. 15 s.
9. Lidt mildere Veir. Atter til Holm 40 Kr.
10. Klingenberg (Broder Jonathan; Sypigerne [Pantomime]).
11. Hos Garborg. Besøg af Støylen.
12. Mørkt Veir.
13. Besøg af Belsheim. Christmas Number of London Society: 30. Lys.
14. Besøg af Ross.
15. Mildere Veir.
16. Et Bodsbrjef fra Island. Ørestoppelse. Atter til Holm 30 Kr.
17. Nye Æventyr fra Valders: 30. Klingenberg (Potifars Fru, m. m.).
18. Endelig færdig med "S" i Ordspr. (S. 201). Faaet Schjøtts Heimskringla (sidste H.). Kjøbt en Brôk: 3 dl, 60 (Kr. 14). En Pung: 48 (1,60).
19. Et Halsplagg: 1 dl, 12 (4,40).
20. Tre Lommeduger: 36. Stereoskop?: 12. Ved egen Kraft: 12 dl, 6; Kaspers Kalender: 30. Besøg af A. Hovden, atter laant ham 10 Kr. Riimtaage som før.
22. Tilstede ved B. Aakres Begravelse.
23. Besøg af Dr. Skavlan. Inde hos Hansen (med en Bog til O. Sommer). I Fattigbøssen hos Gløersen 90. Tyk Taage.
24. Besøg af Unger. Siden Zwilgmeyer. Dernæst Olaus Olsen fra Aalesund, overladt ham 5 Kr. Aften hos Unger. Lysere og mildere Veir.
25. I Tref. Kirke: Brun. Aften hos Zwilgmeyer. Meget vakkert Veir med Maaneskin og liden Kulde.
26. Besøg af Belsheim.
27. Optegnelser. Avispigen: 30.
28. Sneefald.
29. Besøg af Blix. Vexlende Frost og Tøveir.
30. Besøg af Skolelærer Jonsen og Tueland (?) Siden Belsheim. Punch's Almanack: 15. Klingenberg (Herskab og Tjenere).
31. Optegnelser. Pigen Karen: 1 dl, 30. Maaneden i Begyndelsen usædvanlig kold, siden med liden Kulde, men langvarig Riimtange.   
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Sang- og Balletselskabet Webb», amerikansk negerselskap (Joe W., Constance W. o. fl.).
- Karl Eichwald: «Niederdeutschc Sprüchwörter», Bremen 1870.
 - Petra Margrethe Zwilgmeyer (f. 1858), lærarinne i Oslo.
- Johan Michelsen (1860-1904), stud., postekspeditør.
- «Onkel Job», lystspel av Aug. Blanche.
- B. Geelmuyden: «Vor Tids geografiske Opdagelser», Kra. 1879-80 (731).
- Hilda Bertheau, Holbergsgt. 23 I. I dagbøkene er stundom døtrene om­tala med førenamn: Therese Bertheau (1862-1936), lærarinne ved Nissens skule, og Elisabeth Bertheau (d. 1947), ei tid tilsett i Alb. Cammermeyers bokhandel.
- Adelaide Ristori (1822- 1906), italiensk songarinne og sksp.
- P. Giacometti: «Elisabetta», Sth. 1879 (1560).
- «Mumbo-Gumbo-Gongong den store», lystspel av E. Bøgh.
- «Blixt och Dunder, eller Livet i Barnekam­meret», lystspel.
- «Hood's comic annual», Lond. 1879 (2017).
- J. A. Lundell: «Nyare bidrag til kännedom om de svenska landsmålen», Sth. 1878 (345).
- Pizarello, ein komikar som var på Tivoli.
- O. Nicolaissen: «Sagn og eventyr», Kra. 1878 (967).
- Jf. Andersen] var ein teater-elev som I. Aa. hjelpte.
- Jens G. Blom (1842-1907), sekretær, seinare spr.
- A.Chr. Bang: «Vøluspaa», Chra. 1879.
- «Broder Jonathan, eller Oxehandleren fra Smaaland», svensk lystspel.
- «Modehandlerinden og Sypigerne», komisk pantomime, arr. av «Tivis».
- Bodsbrjef fra Island] er truleg eit rundskriv e. 1. frå «Hið íslenska Bókmentafélag». Noko prenta skrift med denne titelen kan eg ikkje finna.
- Nye Æventyr] sjå dagbok, 5.2.1879.
- «Joseph och Potifars Fru», fransk komedie.
- [A. Meyn:] «Ved egen Kraft?», av Marie, Kra. 1879.
- «Kasper-Kalender», Sth. 1879 ff (2044-47).
- Olaus Olsen] er truleg identisk med Olaus A. Olsen, Rødfyllgt. 40, som dreiv med noko småhandel, og som fleire gonger var til I. Aa. i private ærend.
- Jonsen] uvisst kven, kanskje lærar Hallvor Johanson.
- Tueland] truleg Erik Thueland (f. 1841), frå Fjaler, lærar i Oslo.
- «Herskab og Tjenestefolk», fransk lystspel.
- Dei fleste teaterstykke på Kra. Tivoli dette året var synte fram av svenske teatertruppar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009