1 Tabellar

1.1 Talte og skrivne språk

1.1.1 Språk etter verdsdelar 2009–
1.1.2 Dei største språka i verda 2009–
1.1.3 Språk i verda etter brukarar 2009–
1.1.4 Dei største språkfamiliane i verda 2009–
1.1.5 Skrivne og talte språk 2014

 

1.2 Vitalitet og formell posisjon

1.2.1 Dokumenterte språk i verda 1974–
1.2.2 Vitalitet og sosial posisjon for all verdas språk 2015
1.2.3 Vitalitet for språk etter region og verdsdel 2015
1.2.4 Språk etter skriftsystem 2015
1.2.5 Land med minst fem offisielle språk 2015
1.2.6 Offisielle språk i Dei sameinte nasjonane 1945–
1.2.7 Land med flest språk 2009–

 

1.3 Lese- og skrivekunne

1.3.1 Land med høgast lese- og skrivekunne 2007–
1.3.2 Land med lågast lese- og skrivekunne 2007–

 

1.4 Religion

1.4.1 Omsetjingar av Bibelen til ulike språk etter verdsdelar 100–1937
1.4.2 Omsetjingar av Koranen til ulike språk 700–
1.4.3 Omsetjingar av Bibelen til ulike språk etter verdsdelar 1937–
1.4.4 Språk og bibelspråk etter verdsdelar 2014

 

1.5 Digitale medium

1.5.1 Dei mest brukte språka på nettstader på Internett 1999–
1.5.2 Tal nettstader etter språk 2002–2008
1.5.3 Internettbrukarar etter språk 2004–2014
1.5.4 Dei største språka på Facebook 2010–
1.5.5 Dei største språka på Twitter 2010–
1.5.6 Tilgjenge til digital leksikalsk kunnskap etter førstespråk 2015

 

1.6 Ordbøker, litteratur og institusjonar

1.6.1 Ordforråd hos utvalde forfattarar 1300–
1.6.2 Oppslagsord i større ordboksverk 1694–
1.6.3 Museum for språk og skriftkultur 1884–
1.6.4 Nobelprisen i litteratur etter språk 1901–
1.6.5 Dei mest omsette forfattarane etter språk 1380–
1.6.6 Forfattarar med flest omsetjingar 1979–
1.6.7 Omsette bøker etter originalspråk 1979–
1.6.8 Omsette bøker etter målspråk 1979–
1.6.9 Omsette bøker etter land 1979–

 

1.9 Historisk statistikk

1.9.1 Språkbrukarar etter verdsdelar år 0–2015
1.9.2 Større språk etter brukarar 1928–1996
1.9.3 Indoeuropeiske språk etter brukarar 1952
1.9.4 Land med flest truga språk 2009

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur