10 Tabellar

10.1 Studentar og undervisning

10.1.1 Nynorskstudentar ved universitet 1935–
10.1.2 Pensumlitteratur etter fag og språk 1999–2013
10.1.3 Pensumlitteratur etter lærestadtype, fag og språk 2010
10.1.4 Pensumlitteratur etter nivå og språk 2013
10.1.5 Pensumlitteratur etter fag, nivå og språk 2013
10.1.6 Undervisning på engelsk ved universitet og høgskular 2013
10.1.7 Vitskapleg tilsette om eigen kompetanse i engelsk 2013
10.1.8 Vitskapleg tilsette om studentkompetanse i engelsk 2013
10.1.9 Studentars munnlege og skriftlege kompetanse i engelsk 2013

 

10.2 Hovudfag og mastergrad

10.2.1 Språk i hovud- og masteroppgåver 1971–
10.2.2 Studentar på engelskspråklege masterprogram 2007–2008

 

10.3 Doktorgrad

10.3.1 Doktoravhandlingar etter språk 1981–2002
10.3.2 Doktoravhandlingar i statsvitskap og pedagogikk etter språk 1991–2002
10.3.3 Språk i doktoravhandlingar 1997–2007
10.3.4 Bruk av nynorsk hos doktorandar 1997 og 2007
10.3.5 Språkendring hos doktorandar med nynorskbakgrunn 1997 og 2007

 

10.4 Publisering

10.4.1 Vitskapleg publisering etter fagområde og språk 1979–2000
10.4.2 Tilskot til lærebøker for høgare utdanning etter språk 1985–
10.4.3 Publisering i statsvitskap og pedagogikk etter språk 1991–2002
10.4.4 Språk i fagomtale ved Universitetet i Oslo 2006

 

10.5 Språkstabilitet og språkskifte

10.5.1 Skriftspråk og språkskifte hos Bergens-studentar 2008
10.5.2 Språkstabilitet hos Bergens-studentar 2008
10.5.3 Språkstabilitet hos Bergens-studentar etter kjønn, lærestad og fag 2008
10.5.4 Språkskifte hos Bergens-studentar etter fylke og kjønn 2008
10.5.5 Skriftspråk hos Bergens-studentar etter fars og mors interesser 2008

 

10.6 Terminologi

10.6.1 Standardar frå Standard Norge 2003–

 

10.7 Administrasjon

10.7.1 Kjennskap til språkpolitisk dokument ved lærestaden 2013
10.7.2 Kjennskap til språkpolitisk dokument for eiga avdeling 2013

 

10.9 Historisk statistikk

10.9.1 Geografisk bakgrunn for målstudentar i Kristiania 1900–1910
10.9.2 Fagprofil for målstudentar i Kristiania 1900–1910
10.9.3 Yrkesval for målstudentar i Kristiania 1900–1910
10.9.4 Hovudoppgåver etter språk 1906-1995
10.9.5 Folkeskulelærarar etter språk 1952
10.9.6 Embetseksamen ved Universitetet i Oslo etter språk 1952–1957

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur 

    Artikkellesar