8 Tabellar

8.1 Nynorsk og bokmål

8.1.1 Nynorsk og bokmål i folkeskulen og grunnskulen 1890–1975
8.1.2 Elevar i grunnskulen etter språk og fylke 1910–1947
8.1.3 Elevar i grunnskulen etter språk og fylke 1952–1987
8.1.4 Elevar i grunnskulen etter språk og fylke 1993–
8.1.5 Nynorskelevar i folkeskulen i prosent etter fylke 1910–1959
8.1.6 Nynorskelevar i grunnskulen i prosent etter fylke 1960–
8.1.7 Nynorskelevar i 1. klasse 1920–
8.1.8 Elevar i folkeskulen etter språk, kommune og fylke 1935–1950
8.1.9 Elevar i grunnskulen etter førstespråk 1976–
8.1.10 Grunnskuleelevar etter språk, kommune og fylke 1993–2009
8.1.11 Grunnskuleelevar etter språk og årssteg 1994–
8.1.12 Nynorskelevar i grunnskulen etter fylke, kommune og alderssteg 2008–09
8.1.13 Grunnskuleelevar etter språk, årssteg og fylke 2009–10
8.1.14 Grunnskuleelevar etter språk, årssteg og fylke 2012–13
8.1.15 Grunnskuleelevar etter språk, årssteg og fylke 2014–15

 

8.2 Urfolksspråk og minoritetsspråk

8.2.1 Samisk, finsk og kvensk i grunnskulen 2001–
8.2.2 Morsmålsopplæring i grunnskulen 2000–
8.2.3 Dei største minoritetsspråka i grunnskulen 2000–
8.2.4 Norskprøve for innvandrarar etter nivå og år 2006–2013
8.2.5 Opplæringsspråk for innvandrarar i kommunar 2011
8.2.6 Opplæringsspråk for innvandrarar i nynorskkommunar 2014
8.2.7 Avgjerdstakar opplæringsspråk i nynorskkommunar 2014
8.2.8 Norskprøve for innvandrarar etter språk og år 2014–

 

8.3 Barnehage

8.3.1 Kommunar om språkstimulering i barnehagar 2011

 

8.4 Folkeskulekrinsar og skular

8.4.1 Innføring av nynorsk i skulekrinsane etter fylke 1890–1925
8.4.2 Nynorsk og bokmål i folkeskulekrinsar og fylke 1900–1947
8.4 3 Folkeskulekrinsar etter språk og fylke 1952–1995
8.4.4 Nynorskklassar ved bokmålsskular 1998–2004
8.4.5 Grunnskular med meir enn 300 nynorskelevar 2004–2014

 

8.5 Kommunar

8.5.1 Kommunar med nynorskelevar i grunnskulen 1905–2011
8.5.2 Kommunar etter dominerande språk i grunnskulen 1935–2011
8.5.3 Fylke og kommunar med størst endring i tal nynorskelevar 1993–2008
8.5.4 Kommunar med flest nynorskelevar i grunnskulen 1994–
8.5.5 Kommunar utan bokmålselevar 1994–
8.5.6 Kommunar med nynorskelevar i grunnskulen 1998–2003
8.5.7 Elevars opplæringsspråk etter kommune og fylke 2004
8.5.8 Kommunar med nynorsk dominans i grunnskulen 2004–2010
8.5.9 Ungdomsskule-elevar utan sidemålsundervisning i Oslo 2007–

 

8.6 Fylke

8.6.1 Nynorsk og bokmål i folkeskulen og grunnskulen Møre og Romsdal 1935–2012
8.6.2 Elevar i grunnskulen i Sogn og Fjordane etter språk, kommune og årssteg 1992–2011
8.6.3 Elevar i grunnskulen i Sogn og Fjordane etter språk og kommune 1993–2011
8.6.4 Elevar i grunnskulen i Hordaland etter språk og region 1993–2012
8.6.5 Nynorsk og bokmål i grunnskulen i Møre og Romsdal etter kommune og region 1993–2012

 

8.7 Lærarar

8.7.1 Formelle kvalifikasjonar i norsk hos lærarar i Bærum 2003
8.7.2 Lærarar i Bærum om eigen kompetanse i nynorsk 2003
8.7.3 Lærarar i Bærum om ønskt kompetanse i nynorsk 2003
8.7.4 Bruk av nynorsk i andre fag enn norsk i Bærum 2003
8.7.5 Lærarar i Bærum om språk i undervisningstekstar 2003
8.7.6 Lærarar i Bærum om engasjement i norskundervisninga 2003
8.7.7 Lærarar i Bærum om å lære og skrive nynorsk og bokmål 2003
8.7.8 Ungdomsskule-lærarar i Oslo om eigen kompetanse i nynorsk 2006
8.7.9 Ungdomsskule-lærarar i Oslo om eiga nynorskundervisning 2006
8.7.10 Norsklærarar om eigen kompetanse 2010

 

8.9 Historisk statistikk

8.9.1 Nynorsk i landsfolkeskulen 1901
8.9.2 Nynorsk og bokmål i landsfolkeskulen etter region 1930
8.9.3 Folkeskuleelevar i Sogn og Fjordane etter region 1935–1950
8.9.4 Nynorsk og bokmål i grunnskulen på Sunnmøre 1935–1980
8.9.5 Nynorsk og bokmål i grunnskulen i Romsdal 1935–1980
8.9.6 Nynorsk og bokmål i grunnskulen på Nordmøre 1935–1980
8.9.7 Innbyggjarar med skriftleg opplæring i nynorsk 1970
8.9.8 Innbyggjarar med skriftleg opplæring i nynorsk 1970 og 2004

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur