7 Tabellar

7.1 Talemål

7.1.1 Stortingsrepresentantar etter talemål 1913–
7.1.2 Bruk av talemål 1969
7.1.3 Språk hos NRK-medarbeidarar i sendingane 2011
7.1.4 Nordmenn etter talemål 2012
7.1.5 Nordmenn etter dialekt 2014
7.1.6 Talemål privat og på jobb 2014

 

7.2 Skriftspråk

7.2.1 Bruk av nynorsk og bokmål skriftleg 1951–1985
7.2.2 Bruk av nynorsk og bokmål skriftleg 1957–
7.2.3 Bruk av nynorsk etter fylke og bransje 1979–1981
7.2.4 Skriftspråk privat 1995–2005
7.2.5 Skriftspråk privat 1995
7.2.6 Skriftspråk privat 2000
7.2.7 Skriftspråk privat 2002
7.2.8 Skriftspråk privat 2005
7.2.9 Skriftspråk privat 2012
7.2.10 Skriftspråk privat 2013
7.2.11 Skriftleg bruk av dialekt privat 2012
7.2.12 Skriftleg bruk av dialekt privat 2013
7.2.13 Skriftleg bruk av dialekt hos vidaregåande-elevar på Vestlandet 2014
7.2.14 Skriftspråk privat 2014

 

7.3 Sjølvmeldingar

7.3.1 Sjølvmeldingar etter språk 1990–
7.3.2 Sjølvmeldingar etter type og språk 1998–

 

7.4 Verne- og sesjonspliktige

7.4.1 Verne- og sesjonspliktige etter språk 1947–
7.4.2 Vernepliktige etter språk og fylke 1963
7.4.3 Vernepliktige som bruker nynorsk etter fylke 1953–1963
7.4.4 Vernepliktige etter språk og fylke 1964–2014
7.4.5 Vernepliktige etter språk, kommune og fylke 2000
7.4.6 Vernepliktige etter språk, kommune og fylke 2004
7.4.7 Vernepliktige etter språk i nynorskkommunane 2008
7.4.8 Vernepliktige i Sogn og Fjordane etter språk og kommune 2010
7.4.9 Vernepliktige i Sogn og Fjordane etter språk, kjønn og kommune 2011
7.4.10 Verne- og sesjonspliktige etter språk, kjønn og fylke 2011
7.4.11 Verne- og sesjonspliktige etter språk, kjønn og fylke 2012
7.4.12 Verne- og sesjonspliktige etter språk, kjønn og fylke 2013
7.4.13 Verne- og sesjonspliktige etter språk, kjønn og fylke 2014

 

7.5 Språkstabilitet og språkskifte

7.5.1 Skifte frå nynorsk til bokmål hos elevar 1915–1995
7.5.2 Språkskifte hos elevar ved Sauda vidaregåande skule 1979
7.5.3 Språkskifte hos elevar i Nord-Gudbrandsdalen 1990–1995
7.5.4 Elevar etter språk i 1. og 10. klasse 1992–
7.5.5 Ungdomsskule-elevar i Volda om språk i eiga skriving 1996
7.5.6 Språk hos Volda-elevar i utdanning og arbeid 1995–2008
7.5.7 Nynorskelevar frå grunnskule til vidaregåande skule 1995–2012
7.5.8 Elevar gjennom skuleløpet etter språk og fylke 1999–2013
7.5.9 Relativ stabilitet for nynorskelevar i skuleløpet etter fylke 1999–2013
7.5.10 Nynorskelevar frå 1. til 10. klasse etter fylke 2002–2011
7.5.11 Språkstabilitet hos vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal etter kunnskapskår 2008
7.5.12 Språk hos elevar ved Valdres vidaregåande skule 2009
7.5.13 Elevar ved Valdres vidaregåande skule etter språk og bustadkommune 2009
7.5.14 Språkstabilitet og språkskifte hos vidaregåande-elevar i Lindås og Nord-Fron 2012
7.5.15 Årsaker til språkskifte hos vidaregåande-elevar i Lindås og Nord-Fron 2012
7.5.16 Vidaregåande-elevar i indre Agder om eige språkval 2012
7.5.17 Vidaregåande-elevar i indre Agder om språk i andre fag enn norsk 2012
7.5.18 Språk i lengre tekstar av vidaregåande-elevar i indre Agder 2012
7.5.19 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal etter språk 2013
7.5.20 Bakgrunn for vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal som skifta språk 2013
7.5.21 Tidspunkt for språkskifte hos nynorskelevar i Møre og Romsdal 2013

 

7.6 Lesing

7.6.1 Nynorsk og bokmål i norskverk for ungdomsskulen 2006
7.6.2 Elevars lesestoff på nynorsk og bokmål etter språk 2006
7.6.3 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal om lesing på nynorsk 2008
7.6.4 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal om lesestoff på nynorsk 2008
7.6.5 Ungdomsskule-elevars lesestoff etter tidsbruk og skule 2009
7.6.6 Språk i ungdomsskule-elevars lesestoff etter skule 2009

 

7.9 Historisk statistikk

7.9.1 Rekruttstyrken etter språk 1914
7.9.2 Lekkasje av nynorskbrukarar 1920–2000
7.9.3 Tenåringars skriftspråk privat i Sauda 1979
7.9.4 Innbyggjarar med nynorsk opplæringsspråk 1985 og 2011
7.9.5 Nynorskbarometeret 1995 (det første barometeret)
7.9.6 Nynorskbarometeret 2004
7.9.7 Språkbarometer for Noreg 2009
7.9.8 Nynorskbarometeret 2011

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur 

    Artikkellesar