Kva skjer på Hauge-senteret

  • Siderkveld

    Siderkveld omsider

    I samarbeid med Sidersleppet i Ulvik inviterer me til siderkveld på Den grøne kafé. Siderprodusent Asbjørn Børsheim vil fortelja om sidertradisjonar og Tor Hellesnes spelar og syng siderviser og andre viser.

    Den grøne kafé,