Kva skjer på Hauge-senteret

 • Lesekroken

  Poesifritidsordning

  Det er planleggingsdag for skulen og barnehagen. Kva kan me då finna på? Hauge-senteret arrangerer poesifritidsordning (alternativ SFO) for barn på 1.– 4. trinn. Det blir tid til å skriva, lesa og teikna sjølv. Det blir sjølvsagt òg leikar, songar og aktivitetar i heile museet utover dagen. Ta med matpakke.

  Kjøp billettar
 • Hauge og Bodil Cappelen.

  Verdas poesidag: Ny Hauge-CD av Stig Børsheim

  Med utgjevinga «Nokre fåe songar» presenterer musikaren Stig Børsheim heilt nye tonesetjingar av Hauge-dikt. Utvalet av dikt er gjort i samarbeid med Bodil Cappelen. Dette er òg Hauge-senterets arrangement i høve Verdas poesidag 21. mars, som set fokus på poesi over heile verda.

  Den grøne kafé, Kjøp billettar