21.desember: Glimesteinar
Foto: Emilio Garcia, Flickr

21.desember: Glimesteinar

Natti skein til sjøs og gav

skipet ljos og klåre:

Hekla lyste langt om hav,

loga frå sin åre.

 

Eggert Olaffson attdikta av Johannes Gjerdåker i Glimesteinar frå islandsk visetradisjon, Samlaget 2017

Les om Johannes Gjerdåker hjå Allkunne