Opningstider og prisar

Opningstider 1. mai - 31. august

Tysdag - fredag 10.00 - 16.00

Laurdag og søndag 11.00 - 17.00

 

Opningstider 1. september - 30. april

Tysdag til fredag 10.00 - 16.00

Søndag 12.00 - 17.00

 

Prisar:

Vaksen100,-
Barn (0 - 5 år) Fri
Barn (6 - 16 år)50,-
Student   50,-
Honnør 70,-
Familie (barn og inntil 2 vaksne)220,-
Gruppe (min. 15 personar, pr. pers)70,-
Skuleelev (klassebesøk) Fri
Barnehagebarn Fri

Lærarar/assistentar/barnehagepers. i følgje med klasse/barnegruppe går gratis.

Vi opnar gjerne Hauge-senteret for grupper (min. 15 pers.) utanom opningstidene. Då kjem det eit tillegg i prisen på 25,- pr. person.