Voggesongar undervegs
Foto: Anders Bergesen

Voggesongar undervegs

Når:
Kvar:
Elvatun
VaksenStudent
200100
Kjøp billettar

Voggesongar er ein del av folkesjela. Songane går gjerne i arv frå generasjon til generasjon og ber i seg ulike musikalske tradisjonar og identitetar. «Voggesongar undervegs» tek utgangspunkt i utvalde songar som ni innvandrarkvinner, busette i Ulvik og på Voss, har med seg frå sine heimland. Konserten er eit musikalsk møte mellom innvandrarkvinner, songkoret d’kor og Benedicte Maurseth. Etter konserten held niandeklasse ved Brakanes skule kafé. I samarbeid med Voss bibliotek og d’kor.