Tid å hausta inn
Foto: Samlaget / Grethe Nygaard

Tid å hausta inn

Når:
Kvar:
Den grøne kafè
Vaksen
200
Kjøp billettar

Det er Fruktslepp i Ulvik, og Hauge-senteret inviterer til litterær festkveld med Agnes Ravatn og Einar Økland! Agnes Ravatn fortel om si nye bok, som mellom anna handlar om å flytte frå byen til landsbygda og bli næraste nabo med Einar Økland. Økland les eigne dikt og fargelegg resten av kvelden med sprudlande og saftige anekdotar om Hauge og om det å hausta inn.