Luther : Europa i endring
Foto: Samlaget

Luther: Europa i endring

Når:
Kvar:
Drøs
Vaksen
200
Kjøp billettar

På dagen 500 år etter at Martin Luther skal ha slått opp tesane som sette i gang reformasjonen, kjem historikar Sigrun Høgetveit Berg for å snakke om si nye bok Reformasjonen. Ho fortel om korleis kongen tok makt, og kvifor endringane var meir uførebudde og blei større i Noreg enn mange andre stadar. Etter foredraget held redaktør i nettleksikonet Allkunne, Per Magnus Finnanger Sandsmark, quiz om historie, musikk, litteratur og geografi i Europa frå 1517 til i dag.